>
Zakład mechaniczny Juliusz Pawlakbiuro@pawlak.mkonin.pl
STRONA G£ÓWNA | NASZA OFERTA | NASZE PRODUKTY | KONTAKT

 

Remonty maszyn rozlewniczychNasza firma oferuje Pañstwu równie¿ remont maszyn rozlewniczych. W jego zakres wchodzi: remont maszyn rozlewniczych takich jak zamykarki firm: ALCOA, STORK, KRONES, NAGEMA, POFAMIA, DATZ, a tak¿e adaptacja zamykarek do zamykania butelek zakrywkami typu SPORT-CAP, Thumb-Up, Flip-Top. Remont maszyn rozlewniczych wykonywany jest w naszym zak³adzie lub bezpo¶rednio na linii rozlewniczej u Kontrahenta.Zapraszamy do współpracy